FANDOM


Op 6 juli om 16u heeft een tweede buitengewone algemene vergadering plaats die dezelfde dagorde zal behandelen dan die van 14 juni om 12u (m.b.t. de statutenwijziging), indien op 14 juni het quorum niet behaald wordt om geldig te stemmen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.