FANDOM


Op 14 juni om 12u zal een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden die een voorstel tot statutenwijziging zal behandelen. Deze vergadering kan die dag pas geldige beslissingen nemen indien minstens de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

AgendaEdit

  1. Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
  2. Goedkeuring van een statutenwijzing (zie het voorstel onderaan deze uitnodiging)
  3. Diversen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.