FANDOM


Op 14 juni om 10u heeft de gewone algemene vergadering plaats die voorzien is in de statuten. Ze behandelt het exploitatierapport en de rekeningen 2012, de kwijting van de bestuurders en de commissaris, spreekt zich uit over een voorstel van Huishoudelijk Reglement, en een voordracht door de Raad van Bestuur van vijf kandidaat bestuurders die de laatste tijd als financieel expert hebben mee gewerkt aan de opbouw van ons bankproject.  

Deze vergadering hoeft geen aanwezigheidsquorum, wat betekent dat ze geldig kan beslissingen nemen wat ook het aantal aanwezigen is.

AgendaEdit

  1. Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
  2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 22 maart 2013
  3. Goedkeuring van een Huishoudelijk Reglement
  4. Goedkeuring van het exploitatierapport 2012
  5. Goedkeuring van de balans en de resultaatrekening 2012
  6. Kwijting van de bestuurders en de commissaris voor de werking in 2012
  7. Verkiezing van nieuwe bestuurders: Citta Marco (St Lambrechts Woluwe), De Suttr roger (Lede), Heymans Leon (Relegem), Mathieu Yves (Verviers), bvba Roude (Strombeek-Bever) met vaste vertegenwoordiger Jacques Rousseaux.
  8. Diversen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.